10.000 KRONORS FRÅGAN!

HUR SKALL MAN PÅ ETT ENKELT SÄTT ENGAGERA HELA PERSONALEN I SÅ “TRÅKIGA” FRÅGOR SOM ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET?

Under mina 30 år inom besöksnäringen, med fokus på
säkerhet och arbetsmiljöfrågor, har jag om och om igen fått önskemål från företag att skapa olika former av manualer, vilka sen ska delas till personalen i befintliga kommunikationskanaler.
  Bra tänkte jag! – Glada kunder, viktig information som
når ut och pengar i kassan.
  Men oj vad fel! – Välskrivna manualer finns i massor och passar säkert på en del platser, men definitivt inte på alla och problemen var många. Vem vet om alla läser igenom allt? Vem kollar om man förstått vad man läst och vem påminner att man behöver repetera det man kanske har lärt sig?
  Som gammal lärare klarade jag inte av att se när viktig kunskap väljs bort för att man inte kan ta den till sig av olika anledningar.
  Med hotell, restaurang och handel i fokus undersökte jag hur man väljer att söka information på sin fritid och nästan samtliga svarade att man helst använder Youtube och Google.

  Ok! Men borde man då inte lära ut viktig säkerhetsinformation på liknande sätt?
  Här föddes idén till något nytt och spännande. En digital utbildning med informativa videos, tydliga bilder och kort faktatext för att skapa känslan av att du hämtar information på samma sätt som du är van vid. Safety First Education skapades och vi formade Safety First – Sveriges mest spännande arbetsmiljöutbildning.
  Målet är att hela personalstyrkan engageras för att skapa ett samarbete som ger trygghet och glädje. Alla ska ha en grundläggande kunskap för att kunna agera i såväl allvarliga som mer vardagliga händelser på arbetsplatsen, men då måste alla förstå text och ord, varför vi finns översatta till ett tiotal olika språk och växer konstant.
  Om vi kan vara delaktiga till att kunskapen sprids så ser
vi att fler kommer att kunna göra skillnad och aktivt hjälpa andra, något som kan leda till att vi tillsammans kan förändra, inte bara vår arbetsplats, utan samhället i stort.

EN VISION ATT VARA STOLTA ÖVER

TEAMET BAKOM SAFETY FIRST

Här finns det samlat bred kunskap och lång erfarenhet från den globala besöksnäringen.

Samarbetspartners 

BrolinWestrell är en samarbetspartner som arbetar med krishantering i arbetslivet för såväl privat som offentlig verksamhet. Företagets medarbetare har under många år varit ledande i att förnya den psykologiska krishanteringen i Sverige så att den stämmer överens med aktuell forskning och kunskapsläget idag. Efter en allvarlig händelse arbetar de både med stöd och handledning till chefer och andra ansvariga, men även behandling för direkt drabbade, där så behövs.